Hvad gør vores varmepumper så enestående og pålidelige?

Holdbarhed. 10.000 timers kontinuerlig driftssimulering.

I dag har Panasonic klimaanlæg optjent udbredt anerkendelse i hele verden. Et robust design sikrer, at klimaanlægget vil fungere problemfrit i mange år og fortsætte med at holde værelset komfortabelt. Panasonic mener, at dette er den sande værdi af et klimaanlæg. Og det er derfor, vi udsætter vores klimaanlæg for en bred vifte af strenge tests.
Test af langtidsholdbarhed

Klimaanlæggets vigtigste mission er at sikre et niveau af holdbarhed, som gør det muligt for anlægget at fungere stabilt i årevis. For at opnå dette foretager vi en accelereret test i 10.000 timers kontinuerlig drift. Resultaterne af denne test, som udføres under forhold, der er langt mere alvorlige end de faktiske driftsforhold, beviser den barske styrke af Panasonics klimaanlæg.Kompressor demonteringstest

Efter en test på 10.000 timers kontinuerlig drift fjerner vi kompressoren fra en tilfældigt udvalgt udendørs enhed, skiller den ad og undersøger de interne mekanismer og dele for mulige svigt. Panasonics klimaanlæg opretholder deres ydeevne i mange år selv efter lang tids drift under barske forhold.Driftstest under barske forhold

Ud over normale driftsbetingelser bliver der udført en driftsholdbarhedstest under høj temperatur og høj luftfugtighed i et testrum med en temperatur på 55 ºC. For at sikre brug i koldt vejr bliver anlægget også testet i et koldt testrum med en temperatur på -20 ºC. Denne test sikrer, at olien i kompressoren ikke vil fryse til under brug og dermed afbryde driften.Vandtæt test

Den udendørs enhed, som er genstand for regn og vind, er forsynet med IPX4 vandtæt overholdelse. Kontaktafsnittene i forbindelse med strømforsyningen er også dækket af plastik for at forhindre skadelige virkninger forårsaget af en usandsynlig eksponering til dråber af vand.


Kan tåle at blive tabt på både sider og hjørner

Stødmodstand
Panasonic simulerer stød, vibrationer og andre miljømæssige forhold, som klimaanlæg kan blive udsat for under transport. Vi lover, at kvalitet og ydeevne på tidspunktet for den endelige produktinspektion er uændret, når produktet når brugerens hjem.Faldtest

På baggrund af de store påvirkninger, der kan opstå som følge af forkert håndtering under transport, er emballagen blevet skærpet for at forhindre klimaanlægget i at blive beskadiget. Ud over traditionelle lodrette fald bliver mere alvorlige tilstande, hvor siderne eller hjørnerne rammer gulvet først også testet omhyggeligt for at sikre, at produktets stivhed og stødabsorberende materialer sikrer, at eventuelle problemer forhindres.

Vibrationstest

Under transport kan vibrationer beskadige produktets ydeevne, derfor er en væsentlig rolle for emballagen at forebygge skader. Panasonic bekræfter, at produktet fungerer korrekt selv efter anvendelse af vibrationer i både vandret og lodret retning.

Varehusopbevaringstest

Under distributionen kan produkter blive udsat for forlænget lageropbevaring under ugunstige forhold. For at simulere disse betingelser, lægger vi en vægt svarende til en stak af fem produktpakker ovenpå testpakken og lader den ligge i denne tilstand i et rum med en temperatur på 27 °C og en luftfugtighed på 85%. Derefter tester vi, om produktet fortsat fungerer korrekt.


Stilhed som ikke forstyrrer dig

Komfort
Klimaanlæg bør holde hver eneste person i et rum komfortabel, uden at personerne ligger mærke til anlægget. Anlægget bør arbejde helt i baggrunden og bruge dets styrke til at skabe og vedligeholde et afslappet miljø. Vi indbygger denne skjulte styrke i vores klimaanlæg og tester dem gentagne gange fra dette synspunkt.
Støjtest
Driftsstøjen af indendørs og udendørs enheder måles i et ekko-frit rum. Støjtesten bekræfter, at driftsstøj er så lav, at driften ikke vil forstyrre daglige aktiviteter herunder samtaler og søvn.Solskinssimulering.Bekvemmelighedstest
Et egentlig klimaanlæg drives i et testrum, der simulerer en almindelig stue. Forhold, som mængden af ​​sollys der strømmer ind i rummet, ændres under måling af en lang række parametre, såsom afkølingshastighed, køleeffektivitet samt temperatur- og luftfugtighedsforskelle i hele rummet. Dette gør det muligt at bekræfte, om klimaanlægget lever op til dets designede ydeevne under normale forhold.EMC (Electromagnetic Compatibility) Test
Denne test afgør, om elektromagnetiske bølger, der udsendes under drift, er tilstrækkeligt lave til at forhindre skadelige virkninger, dvs. elektrisk støj på signaler såsom tv og radioudsendelser.Test af tab af fjernbetjening
Fordi fjernbetjeningen er det vigtigste bindeled mellem menneske og klimaanlæg, er den naturligvis udsat for hyppige påvirkninger - såsom dråber og bump - når den bliver rakt fra person til person under normal drift. Panasonic tester fjernbetjeningen ved at tabe den fra en højde på 1,5 meter i forskellige vinkler for at sikre, at hændelige tab ikke vil resultere i nogle problemer med den grundlæggende ydeevne.


Kvalitet er kernen af al vores produktion

Verdensstandard kvalitet
I årenes løb er Panasonics klimaanlæg fortsat med at tilbyde den højest mulige kvalitet med den laveste miljøpåvirkning i hele verden. Naturligvis er de grundlæggende produktionsprincipper, der er fælles for alle Panasonics produkter, også gældende for klimaanlæggene. Det faktum, at disse principper aktivt understøtter hvert eneste produkt snarere end blot tjener som slogans, er et resultat af den endeløse gentagelse af udfordringer og trial-and-error indsatser, der bliver gennemført på vores produktionsbaser over hele verden.

Pålidelige dele med største standardgodkendelse

Panasonic klimaanlæg efterlever alle de store standarder, der opretholder høj pålidelighed i de lande og regioner, hvor klimaanlæggene markedsføres. For at sikre dette, foretager vi en række tests for at undersøge kvaliteten af ​​materialer, der anvendes i anlæggets dele. Styrken af plastikken, der anvendes i propelventilatoren, bekræftes af trækprøven.

RoHS/REACH kompatible dele

Alle dele og materialer er i overensstemmelse med RoHS/REACH Europas verdensførende miljøregler. Der foretages strenge inspektioner af mere end 100 materialer for at sikre, at ingen skadelige stoffer er medtaget i udviklingen af delene.Sofistikeret produktionsproces

Klimaanlæggets produktionslinje bruger avancerede fabriksautomatikteknologier til at fremstille produkter med højere pålidelighed. Produkterne er effektivt fremstillet med en høj og ensartet kvalitet.Øko aktiviteter

Panasonic har oprettet øko-idefabrikker rundt om i verden. Mens der udvikles og fremstilles energibesparende produkter baseret på originale miljøteknologier, reducerer disse fabrikker CO2-udledningen fra fremstillingsprocesserne og gennemfører regionalt baserede miljø-kommunikationsaktiviteter for at bidrage til både det globale miljø og de ​​lokale samfund, de betjener.